Setkání s našimi
kandidáty
3.10.2018 v 18:00

Obecní dům

přístavba budovy obecního úřadu
zdravotní středisko, lékárna, společenský sál

Mateřská škola

přestavba a nástavba prostředního křídla budovy
zvýšení kapacity o 40 dětí, nová kuchyně, parkovací stání

Komunikace a parkovací stání

rekonstrukce obecních komunikací a chodníku
retardéry, nová parkovací stání v obci dle generelu výstavby

Kanalizace

realizace splaškové kanalizace
rekonstrukce obecních komunikací

Veřejné osvětlení

dokončení veřejného osvětlení
chodníky a zpevněné plochy

Územní plán

zklidnění komunikace 2. třídy
zachování venkovského charakteru obce

Cyklostezka

obousměrná 4 m široká asfaltová spojnice částí obce
lipová alej, veřejné osvětlení, lavičky

Dětská a sportovní hřiště

víceúčelové sportovní hřište u základní školy
dětské a workout hřište na Zelené

Revitalizace bytového fondu

sanace a zateplení obvodových plášťů bytových domů
modernizace kotelen, tepelná izolace střech

Zelená

Převod bytů na Zelené

Voděrady

Dopravní řešení
Lávka přes Doubravku
Veřejné osvětlení a kanalizace